Zobrazit menuSkrýt menu

Výchova bez trestů

Autor: Mertin, Václav | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele, Roč. 59, č. 10 (2012)
Plná dostupnost: NE dítě, rodiče, výchovné působení, výchova dítěte, cíl výchovy, trest, fyzický trest, lidské chování, pedopsychologie, vztah rodiče-dítě

Dětský psycholog Václav Mertin se zamýšlí nad otázkami o smyslu trestání dětí - jak tresty pomáhají dítě vychovávat, jaké osobnostní vlastnosti v něm formují a rozvíjejí. Historická samozřejmost trestů nic nevypovídá o jejich přiměřenosti a potřebnosti v současnosti. Vysvětluje, proč nepokládá trest za vhodný výchovný prostředek a jak se obejít bez trestů. V příloze anketa Jak vás rodiče trestali a co si o tom dnes myslíte a Jak trestáte nebo jste trestali své děti vy?

Mertin, Václav. Výchova bez trestů. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2012, 59(10), s. 10-12. ISSN 0035-7766.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS