Zobrazit menuSkrýt menu

Výchova a manipulace: podstata manipulace, mechanizmy a proces, vynucování a násilí, propaganda

Autor: Wróbel, Alina | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, manipulace, manipulativní rodič, psychika, vliv, následky, tolerance, podpora, pomoc, řešení, konflikt

Problematika manipulace náleží v současné době mezi aktuální témata, a to nejen ve výchově jako takové, ale i v širších společenských kontextech. Kniha se věnuje právě těmto dvěma tématům - výchově a manipulaci. Autorka vymezuje základní definice manipulace, perspektivy, charakteristiky manipulace, pojetí manipulace v perspektivách mezilidské komunikace. Vymezuje používané manipulační mechanismy a procesy. Text osloví řadu studentů pedagogických fakult, psychologie, sociologie, i zájemce o komunikaci.

Pro podrobný náhled lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=aLPFBoifTqcC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace: podstata manipulace, mechanizmy a proces, vynucování a násilí, propaganda. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 199 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2337-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS