Zobrazit menuSkrýt menu

Vnímání rodičovských konfliktů v období střední adolescence a mladé dospělosti

Autor: Jamborová, Kateřina | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, dospívající, adolescent, rodiče, rodina, hádky, konflikty, vnímání, psychika, vliv

Tato práce se zabývá problematikou vnímání rodičovského konfliktu adolescentem. Cílem bylo zjistit, zda bude rozdíl mezi respondenty v období střední adolescence a mladé dospělosti a mezi těmi, co bydlí celý týden s rodiči a těmi, kteří bydlí přes týden jinde (na internátě, koleji, atd.). Sledovali jsme rozdíl ve vnímání konfliktu a v citové vazbě k rodičům a sourozencům. Jedná se o kvantitativní výzkum, ve kterém byla použita dotazníková metoda k měření kvality vztahu ECR-R (Experience in Close Relationship – Revisited) a k měření vnímání konfliktu adolescentem CPIC (The Children´s Perception of Interparental Conflict Scale). Data jsme získali administrací dotazníků od 190 respondentů v období střední adolescence (96) a mladé dospělosti (94). Bylo zjištěno, že střední adolescenti vykazují vyšší míru vnímané intenzity konfliktu, cítí se konfliktem více ohrožení a více se sebeobviňují z jeho vzniku než mladí dospělí. Rozdíl ve vnímání konfliktu mezi adolescenty, bydlícími celý týden s rodiči a těmi, co jsou přes týden jinde, prokázán nebyl. Ukázalo se, že s rostoucí vyhýbavostí k sourozenci roste vnímaná účinnost zvládání konfliktu a čím je vyšší míra úzkostnosti k sourozenci, tím je vyšší míra vnímaného ohrožení a sebeobviňování z konfliktu. S rostoucí úzkostností k rodičům rostla míra ohrožení a triangulace, vyšší míra vyhýbavosti k matce souvisela s vyšší mírou vnímané účinností zvládání. Rozdíl ve kvalitě vztahu s rodiči u různých věkových souborů prokázány nebyly. Adolescenti, kteří bydlí přes týden jinde, než rodiče prokazují vyšší míru vyhýbavosti k matce.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS