Zobrazit menuSkrýt menu

Včasné odhalení vady sluchu a služby rané péče a jejich význam pro učení se jazyku

Autor: Pabian, Petr | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 19, č. 1 (2011)
Plná dostupnost: NE sluchově postižený, neslyšící, vada sluchu, dítě, malé dítě, vývoj dítěte, raná péče, mateřský jazyk, čeština, učení, komunikace, kognitivní vývoj, rozvíjení schopností, působení

Včasná identifikace ztráty sluchu a následná raná péče (RP) snižuje riziko velkého zaostávání neslyšících dětí za běžnou populací. RP má u neslyšících dětí pozitivní vliv na rozvoj jazyka, a to bez ohledu na to, jestli se děti učí znakový nebo mluvený jazyk. Děti, které vstupují do programu RP před šestým měsícem života, dosahují výrazně lepších výsledků jazykového i kognitivního rozvoje než děti, kterým se RP dostalo po této hranici.

Pabian, Petr. Včasné odhalení vady sluchu a služby rané péče a jejich význam pro učení se jazyku. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2011, 19(1), s. 18-20.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS