Zobrazit menuSkrýt menu

Úvod do integrativní psychoterapie

Autor: Evans, Kenneth, Gilbert, Maria | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospívající, dospělý, arteterapie, terapie, psychika, vliv, následky, potíže, obtíže, trauma, gestalt, principy, fungování, psychoanalýza

Poznejte spolu s námi obor psychoterapie. Obor, jehož smyslem a cílem je prostřednictvím psychologických postupů a metod pomáhat lidem vnitřně destabilizovaným a často nemocným a nešťastným. Jinak vyjádřeno - psychoterapie zahrnuje prevenci, léčbu a rehabilitaci poruch zdraví specifickou komunikací a vztahem mezi psychoterapeutemklientem či pacientem. Kniha je základní prezentací oboru psychoterapie, který se rozvíjí především díky psychologickým vědám a nalézá své uplatnění například ve zdravotnické praxi a poradenství. Mapuje vznik, vývoj a současný stav oboru, postihuje teoretické a praktické stránky léčby psychologickými prostředky, aplikační oblasti apod.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/32175/pdf.

EVANS, Kenneth a GILBERT, Maria. Úvod do integrativní psychoterapie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 172 s. Psyché; 70. ISBN 978-80-7387-446-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS