Zobrazit menuSkrýt menu

Úmluva OSN o právech dítěte ve vztahu k dětem uprchlíků

Autor: Asfour, Sarah | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO OSN, Úmluva o právech dítěte, UNHCR, směrnice, děti, dítě, lidská práva, migrace, uprchlíci, mezinárodní ochrana, žadatelé o azyl, volnočasové aktivity, škola, vzdělání, diskriminace, menšiny, vývoj, rizikové faktory, identita, integrace, zátěžové životní situace, psychosociální pohoda, rehabilitace, zdravotní služby, nezletilí bez doprovodu, odloučené děti, nejlepší zájem, sloučení rodiny, náhradní rodinná péče, ústavní péče, pěstounská péče

Cílem bakalářské práce je pojednání o základních právech uprchlického dítěte, která jsou každému dítěti zaručena Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989. Práce obsahuje popis jednotlivých procesů a situacích, do kterých se uprchlické dítě se svou rodinou, případně nezletilý uprchlík bez doprovodu, dostává během řízení o mezinárodní ochranu v evropských zemích. Práce se nezaměřuje všemi článku úmluvy, ale zabývá jen takovými články, které jsou aplikovatelné na aktuální situaci stěžejních problémů uprchlických dětí.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS