Zobrazit menuSkrýt menu

Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy

Autor: Koutek, Jiří, Kocourková, Jana | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychiatrie pro praxi, 2014, Roč. 15, č. 2
Plná dostupnost: ANO Koutek, Jiří, dítě, děti, sebepoškozování, sebevražda, poruchy příjmu potravy, souvislost

U pacientů s poruchami příjmu potravy se ve významné míře vyskytuje suicidální chování. Suicidium je považováno za hlavní příčinu smrti u mentální anorexie, u mentální bulimie jsou častěji zastoupeny suicidální pokusy a sebepoškozování. Za rizikové komorbidní faktory je považovaná zejména depresivní porucha, hraniční porucha osobnosti a užívání návykových látek. Posouzení suicidálního a sebepoškozujícího chování u pacientů s poruchou příjmu potravy by mělo být součástí základního vyšetření.

Kocourková, Jana. Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy. Psychiatrie pro praxi, 2014, s. 55-57. ISSN 1213-0508.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS