Zobrazit menuSkrýt menu

Sexuální zneužití dítěte

Autor: Česká televize – Rodina a já | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO sexuálně zneužívané děti, sexuální zneužívání dítěte, sexuální násilí na dětech, prevence, následky, dítě, děti, sex, pohlavní zneužívání, psychika, vliv, následky

Ať je zneužívané malé dítě nebo dospívající, vždy ho to ovlivní na celý život. Sexuální zneužití se děje buď jednorázově (to je většinou cizí pachatel) nebo dlouhodobě (pak je pachatelem někdo, ke komu má dítě vztah - otčím, strýc, sourozenec, učitel, trenér apod.) Mnohem častěji bývají obětí zneužití dívky. Zneužívání má krátkodobé následky (smutek, apatie, uzavření se do sebe, poutání pozornosti např. vyšším zlobením, zhoršení školního prospěchu) a dlouhodobé následky (psychické potíže, neschopnost navázat vztah, sexuální dysfunkce, promiskuita, konzumace drog apod.). Dlouhodobě zneužívané dítě cítí pocity spoluviny a dostává se do pasti, kdy má zneuživatele rádo a zároveň ho nenávidí a bojí se ho. Rodiče po odhalení zneužití mají také pocit viny a často tendenci přenést tuto vinu na dítě. Jak se sexuálnímu zneužití bránit?

Délka videozáznamu: 00:25:54.

Problematikou sexuálního zneužívání dětí se na portále Šance Dětem zabývají primárně:

- článek od Alexandry Fraňkové s názvem "Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí"

- článek od Radima Uzla s názvem "Sexuální výchova v rodině i ve škole"

- článek od Ivety Jonášové s názvem "Sexuální zneužívání dítěte"

- sekce článků s názvem "Komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS