Zobrazit menuSkrýt menu

Sexualita lidí s mentálním postižením z perspektivy etiky a lidských práv [rukopis] : bakalářská práce

Autor: Sanetrníková, Eva | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO sexualita, mentálně postižení, etika (filozofie), etika (teologie)

Práce se zaměřuje na osoby s mentálním postižením, jejím předmětem je etická reflexe sociálních podmínek k realizaci práv těchto osob v oblasti sexuality. Cílem práce je zmapovat stávající situaci, poukázat na etická dilemata a hledat možnosti, jak z pohledu sociální práce přistupovat k dané problematice s respektem a úctou k lidské důstojnosti a rovnosti. Práce je členěna do tří částí. První část je věnována mentální retardaci, její definici a klasifikaci. Charakterizuje postižení z hlediska psychologie a specifických projevů v oblasti sexuality. Druhá část se zabývá etikou, jejími základními teoriemi, zvlášť principy křesťanské etiky a základy etiky pro sociální práci. Představuje lidská práva jako základní kritérium pro působení v oblasti sociální práce. Třetí část práce se věnuje současným metodám sociální práce v oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Vymezuje její legislativní rámec a kritéria pro kvalitu sociální služby, poukazuje na etická dilemata současného přístupu. Na závěr jsou předloženy návrhy ke zkvalitnění života lidí s mentálním postižením v oblasti sexuality.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS