Zobrazit menuSkrýt menu

Raná péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením

Autor: Kmínková, Ivana | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009
Plná dostupnost: NE mentálně postižené děti, rodina, raná péče (služba)

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice rané péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.

Kmínková, Ivana. Raná péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 97-99. ISBN 978-80-7368-654-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS