Zobrazit menuSkrýt menu

Porozumění mezi nadanými a postiženými

Autor: Nedvědová, Marie, Zelendová, Eva, Tomek, Karel | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola, Roč. 55, č. 4 (2008)
Plná dostupnost: NE handicap, nadaný, integrace žáka, speciální třída, školní vzdělávací program, asistent, základní škola, zrakově postižený, Braillovo písmo, dítě, děti, postižení, handicap, talent, schopnosti

V ZŠ Porozumění v Českých Budějovicích vznikla speciální třída pro mimořádně nadané žáky a zároveň pro žáky zrakově postižené. Ředitelka školy M. Nedvědová hovoří o zkušenostech s tímto projektem, o integraci a školním vzdělávacím programu školy.

Nedvědová, Marie. Porozumění mezi nadanými a postiženými. Rodina a škola, 2008, 55(4), s. 20-21. ISSN 0035-7766.

Problematikou vzdělávaní postižených žáků a žáků nadaných se na portále Šance Dětem věnují:

- sekce článků s názvem "Vzdělávání dětí se speciálními potřebami"

- článek od Jitky FořtíkovéBarbory Krčmářové s názvem "Nadané dítě: ohrožený druh, nebo šťastné znamení?".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS