Zobrazit menuSkrýt menu

Popáleniny

Autor: Mise zdraví | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Mise zdraví, TV Medicína, tvmedicina.cz, dítě, děti, hrozba, nebezpečí, postižení, handicap, popáleniny, spáleniny, jizvy, psychika, celoživotní následky, operace

Lidská kůže toleruje teploty do 40°C, popáleniny vznikají při teplotách vyšší jak 45°C. Brzy po popálení dochází k tvorbě otoků. Mezi komplikace popálenin patří infekce, ztráty tepla a vody. Je důležité vědět, že popálené místo není nikdy sterilní, jak se často lidé mylně domnívají. Závažnost popáleniny je dána hloubkou, rozsahem, celkovým stavem organismu, lokalizací popáleniny a její příčinou. Zároveň zde hraje velkou roli věk, kdy děti do 5 let jsou rizikovou skupinou vzhledem k velikosti těla. U této věkové skupiny také dochází často k úmrtí následkem závažných popálenin. Nejzávažnější lokalizací pro popáleniny jsou obličej, krk, ruce, genitál a plosky nohou. Důležitá je také hloubka postižení. Pokud se jedná o povrchní poranění, jde o částečné poškození kůže, kdy jsou ještě zachovány například vlasové folikuly, mazové a potní žlázky a je tedy možnost spontánní epitelizace (hojení). Jestliže ale popálenina způsobí hluboké poranění, znamená to ztrátu kůže v celé tloušťce a tedy i postižení hlubších struktur.

Hloubku popálenin dělíme na stupně
I. stupeň - povrchové postižení kůže. 2-3 dny přetrvává zarudnutí, místo je bolestivé, ale po cca 10 dnech dochází ke spontánnímu zhojení.
II. stupeň A - povrchové postižení kůže s částečným zasahováním do podkoží a tvorbou puchýřků. Místo je bolestivé, ale dochází po cca 14 dnech opět ke spontánnímu zhojení.
II. stupeň B - hluboké postižení kůže a podkoží, které je velmi bolestivé a projevuje se tvorbou puchýřů a mokvajících ranek.
III. stupeň - hluboké postižení kůže, podkoží a hlubších vrstev, kdy dochází ke ztrátě kůže v celé své tloušťce a příznakem je také necitlivost povrchu kůže.

Závažnost popáleniny také zvyšuje celkový stav organismu, kdy při různých nemocech, alergiích či při užívání některých léků se tato závažnost zvyšuje. Nejzávažnějším problémem popálenin je popáleninový šok. Jeho závažnost je opět dána věkem, kdy malé děti patří do rizikové skupiny. Popáleninový šok se rozvíjí u dětí do 3 let při zasažení nad 5% tělesného povrchu, u dětí 3-15 let při zasažení nad 10% tělesného povrchu. Zrádnost šoku je v tom, že na první pohled není vidět, příznaky se totiž rozvíjí až několik hodin, ale samotný šok je „nastartován" v podstatě ihned po úrazu. Šok vzniká u těžkých popálenin, kdy dochází k poruchám propustnosti cév, rozvíjí se velké otoky, vznikají velké puchýře, dochází k poruchám zásobování kůže kyslíkem. Organismus ztrácí tekutiny.

1. jedná se o popáleniny třetího stupně
2. jedná se o popáleniny druhého stupně s tvorbou puchýřů a je velmi bolestivé.
3. popáleniny se vyskytly na místech těla - obličej, genitálie, ruce, krk.
4. popáleniny jsou větší než dlaň.

Délka videozáznamu: 00:06:17.

Problematikou širokého spektra úrazů se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Veroniky Benešové s názvem "Úrazy u dětí a jejich prevence"

- od Ivany GrossovéRoberta Zajíčka s názvem "Popáleniny u dětí"

- od Matúše Šuchy s názvem "Rizikové chování v dopravě"

- od Michala Jurovčíka s názvem "Úrazy a nádory ucha u dětí"

- od Iriny Šulc a kolektivu autorů Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s názvem "Plastická chirurgie pro děti"

- od Gaurí Chrastilové s názvem "Jak prožít konec roku bez nehod, úrazů a psychických traumat".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS