Zobrazit menuSkrýt menu

Pohled rodičů a pedagogů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Vodičková, Monika | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, vzdělávání, vzdělání, žák, student, speciální vzdělávací potřeby, rodiče, učitel, učitelka, pohled, postoj, názor

Cílem empirické části diplomové práce je srovnat názory mezi pedagogickými pracovníky, kteří pracují v základních školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, a rodiči žáků se zdravotním postižením. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. První kapitola je věnována pojmům: speciální vzdělávací potřeby, integrace, inkluze, individuální vzdělávací plán a asistent pedagoga, charakterizuje se zde legislativní rámec, speciální vzdělávání a poradenský systém. Druhá kapitola popisuje zahájení povinné školní docházky, osobnost pedagoga, spolupráci mezi rodinou a školou a vzdělávání žáků s konkrétním zdravotním postižením. Třetí teoretická kapitola se zabývá rodinou a dítětem se zdravotním postižením, zejména s vyrovnáváním se s postižením a výchovou. Dále charakterizuje psychický vývoj osobnosti dítěte s postižením a postavení rodiny s postiženým dítětem ve společnosti.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS