Zobrazit menuSkrýt menu

Percepce příčin agresivního jednání v domovech pro osoby s mentálním postižením

Autor: Brožová, Gabriela, Vančura, Jan | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 54, č. 1 (2010)
Plná dostupnost: NE mentálně postižení, ústavy sociální péče, agresivita, psychologické aspekty

Článek zabývající se problematikou percepce příčin agresivního jednání v domovech pro osoby s mentálním postižením.

Brožová, Gabriela a Vančura, Jan. Percepce příčin agresivního jednání v domovech pro osoby s mentálním postižením. Československá psychologie, 2010, 54(1), s. 17-30. ISSN 0009-062X.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS