Zobrazit menuSkrýt menu

Není vaše dítě závislé?

Autor: Nováková, Marie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 42, č. 2 (2012)
Plná dostupnost: NE dítě, adolescent, závislost, patologie, výchova dítěte, lidské chování, výchova pro volný čas, psychohygienická výchova, psychické vlastnosti, sociální působení

Patologickou závislost provází zhoršené sebeovládání. Často má podklad v psychické deprivaci v dětství, souvisí s poruchou sebehodnocení, se systémem hodnot. Autorka uvádí konkrétní příklady dětí a mladých lidí závislých na počítačích, televizi, nakupování, kouření, drogách. Několik rad pro rodiny v ohrožení.

Nováková, Marie. Není vaše dítě závislé?. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2012, 42(2), s. 10-12. ISSN 0323-1879.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS