Zobrazit menuSkrýt menu

Není už čas na návštěvu logopeda? : rodičům prvňáků a předškoláků

Autor: Špačková, Renata | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola, Roč. 52, č. 1 (2005)
Plná dostupnost: NE dítě, řeč, vývoj řeči, vadně mluvící, porucha řeči, výslovnost, logopedie, řečové cvičení, rozvíjení schopností, náprava, mladší školní věk, předškolní věk, šišlání, koktání, patlání

Logopedické nedostatky a odchylky ve správné výslovnosti u dětí. Do čtyř let věku dítěte výslovnost neopravujeme, vhodnější je motivace k povídání a vyprávění, tím se rozvíjí jeho slovní zásoba. Návštěva logopedické ambulance, spolupráce odborníka s rodinou. Rozvoj řeči dítěte v mateřské škole pomocí her a dalších aktivit, které posilují rozvoj řeči, podporují zájem o komunikaci, upevňují správnou výslovnost aj. V tabulce - přehled vývoje řeči dítěte (věk, rozvoj slovní zásoby a vývoj výslovnosti).

Špačková, Renata. Není už čas na návštěvu logopeda?: rodičům prvňáků a předškoláků. Rodina a škola, 2005, 52(1), s. 10-11. ISSN 0035-7766.

Problematikou vad řeči v souvislosti s vývojem dítěte se na portále Šance Dětem zabývají:

- článek od Evy Labusové s názvem "Předškolní období"

- článek od Evy Labusové s názvem "Mladší školní věk"

- sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS