Zobrazit menuSkrýt menu

Nemučte mě psaním a čtením!

Autor: Česká televize - Rodina, škola a já, Zelinková, Olga | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Rodina, škola a já, dítě, potomek, rodič, čtení, psaní, dyslexie, dysgrafie, dyslektik, dysgrafik

Nechápete, proč vaše dítě škrábe jako kočka, vynechává a zaměňuje písmena, zapomíná háčky a čárky, nestíhá diktáty a čtení je pro něj za trest? Pravděpodobně trpí poruchou čtení a psaní... Záměrem je poradit rodičům i učitelům, kteří nevědí, jak pracovat s dětmi, které mají vrozené potíže s technikami psaní a čtení, trpí dysfunkcemi. Jaké pomůcky a metody práce vyžadovat od pedagogů, jak se s dětmi připravovat na výuku i na život bez potíží doma...
Moderátor Ing. Zdeněk Eška ; odborník doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., předsedkyně České společnosti Dyslexie. Host herečka Klára Jandová.

Délka videa: 00:17:01.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS