Zobrazit menuSkrýt menu

Mladiství na ulici

Autor: Česká televize - Rodina a já | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Rodina a já, dítě, rodič, potomek, mladistvý, adolescent, squat, bezdomovec, bezdomovectví, vývoj, ohrožení

Rodiče svým dětem chtějí důvěřovat, proto věří, že se jejich dítě ubrání svodům světa. Zvlášť když o dítě šestnáct let pečovali. Včas, i když laicky ho varovali před nebezpečím nechráněného sexu a pohlavních chorob. A sami žijí spořádaným životem. Po třiceti letech známých důsledků viru HIV však společnost už tak urputně a nápadně neupozorňuje na zdravotní nebezpečí spojená s nechráněným sexem, na nevyléčitelnost infekce virem HIV. Proto mládež není tak ostražitá a zodpovědná při svých experimentech a zábavě. Znenadání se i při ojedinělém experimentu pod tlakem vyhecování kamarádů může stát, že dítě se nakazí a rodina se s jeho nemocí nesmíří. Dítě, které je doma odmítáno a odsunováno, může skončit na ulici.

Délka videa: 00:25:53.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS