Zobrazit menuSkrýt menu

Matematické představy u dětí s narušenou komunikační schopností

Autor: Havlíčková, Kristýna | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, rozvoj, hrozba, nebezpečí, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, matematika, představy

Diplomová práce obsahuje teoretickou a empirickou část. Výzkumná část je zaměřena na matematické představy u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností, a dále potom na možnosti jejich rozvoje. Teoretická část je složena ze tří kapitol, v nichž jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tomuto tématu. První kapitola popisuje vývoj dítěte v předškolním období a s ním související pojmy (např. osobnost předškolního dítěte, poznávací procesy a hra). Druhá kapitola pojednává o konkrétních narušených komunikačních schopnostech, které jsou danému vzorku informátorů diagnostikovány. A poslední, třetí kapitola v této části je zaměřena na matematické představy, na jejich vývoj a jejich ustanovení v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Oponentkou práce byla Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS