Zobrazit menuSkrýt menu

Málotřídní škola ve věku informačních technologií

Autor: Zimčík, Ludvík, Ježek, František | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pedagogická orientace, roč. 2003, č. 2
Plná dostupnost: ANO málotřídka, dítě, děti, vzdělávání, vzdělání, škola, školní docházka, prostředí, způsob výuky, informační technologie, malotřídka

Příspěvek je zamyšlením nad proměnami vzdělávání v období rozvíjející se informační společnosti. Pozornost je věnována i aktuálním otázkám české vzdělávací soustavy, která začíná realizovat státní informační politiku v období dokončování reformy veřejné správy ve školství, související s povinným přechodem mateřských a základních škol na právní subjektivitu, na příkladu málotřídní školy. Diskutujeme problém informační gramotnosti a s tím související otázku změn v pojetí přípravy budoucích učitelů. Příspěvek obsahuje zamyšlení nad hodnocením kvality ve vysokém školství a informace týkající se počítačové podpory v rámci systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích aktivit vysoké školy. Chceme ukázat, že i malá škola může být vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujících generací. Takovým přístupem je projekt „Málotřídní škola ve věku informačních technologií".

Ježek, František a Zimčík, Ludvík. Málotřídní škola ve věku informačních technologií. Pedagogická orientace, 2003, 2003(2), s. 52-60. ISSN 1211-4669.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS