Zobrazit menuSkrýt menu

Liga lidských práv – projekt Férová škola

Autor: Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: NE inkluze, inkluzivní vzdělávání, zdravotně postižení

Vizí projektu jemotivovat školy, ale také rodiče a žáky k podpoře vzdělávání, které umožňuje každému žákovi navštěvovat běžnou základní školu. Dlouhodobým cílem projektu je podpora nediskriminace a otevřenosti v českém základním školství a pomoc s integrací dětí do běžných tříd základních škol prostřednictvím právně-pedagogického poradenství, podpůrných mechanismů a plánů začlenění.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS