Zobrazit menuSkrýt menu

Krizová intervence pro praxi

Autor: Špatenková, Naděžda | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO krizová intervence, dítě, děti, psychika, vliv, následky, trauma, problém, intervence, podpora, pomoc

Co vás jako první napadne, když se řekne krize? Možná si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná na nějaký vlastní traumatický zážitek. Abyste pocity strachu, nejistoty a paniky v souvislosti s krizí a krizovou intervencí zažívali co nejméně, přichystali jsme pro vás tuto publikaci. Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co dělat a co říci, bojíme se, abychom neudělali něco nepatřičného, abychom "nešlápli vedlee", a proto někdy neuděláme vůbec nic. Renomovaní čeští autoři se proto pokusili identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta jeho krizí.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=b2zJYgWxCMcC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3.

Plný text prvního vydání je k dispozici na odkaze: http://sociologie1.wz.cz/download/E-books/krizova_intervence_pro_praxi.__spatenkova_n.pdf.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS