Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi

Autor: Sikorová, Lucie, Czudková, Monika | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 3 (2011)
Plná dostupnost: ANO komunikace, dítě, sluchové postižení, dětská sestra

Příspěvek se zabývá zvláštnostmi komunikace dětských sester – specialistek s dětmi se sluchovým postižením a jejich připraveností děti se smyslovým postižením přijmout a hospitalizovat na dětském oddělení. Prezentovány jsou výsledky šetření realizovaného ve vybraných nemocnicích Moravskoslezského kraje. Z výsledků šetření vyplývá nedostatečná znalost dětských sester v oblasti komunikačních mód s osobami se sluchovým postižením a minimální znalosti znakového jazyka.

The paper deals with the peculiarities of communication of pediatric nurses – specialists with children with hearing impairments and with their readiness to accept and to hospitalize children with sensory impairments on the pediatric ward. Presented are the results of the survey conducted in selected hospitals of the Moravia-Silesian region. From the results of inquiry ensues insufficient knowledge of pediatric nurses in the area of communication with persons with hearing impairment and minimal knowledge of sign language.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS