Zobrazit menuSkrýt menu

Kochleární implantace u dětí s vícečetným postižením

Autor: Aksenovová, Zdenka | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 4 (2009)
Plná dostupnost: ANO kochleární implantace, vícečetné postižení, sluchová percepce, komunikace, řečová produkce, dítě, děti, postižení, handicap, sluch, ucho, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, kochleární implantát

Cílem studie bylo zhodnotit přínos kochleárního implantátu u dětí s vícečetným postižením. Autorka popsala soubor 25 dětí po kochleární implantaci a hodnotila úroveň jejich sluchové percepce, komunikace a řečové produkce. Z výsledků vyplývá, že děti s mnohočetným handicapem mohou být úspěšnými uživateli kochleárního implantátu a implantace zlepšuje kvalitu jejich života.

The aim of this study was to identify the benefit of cochlear implantation in children with multiple handicaps. The author described the group of 25 children after cochlear implantation and evaluated the level of their auditory perception, communication and speech production. The results show that children with multiple handicaps can be successful cochlear implant users and implantation can improve the quality of their live.

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS