Zobrazit menuSkrýt menu

Jak připravit dítě do 1. třídy

Autor: Kutálková, Dana | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, školní docházka, zralost, školní zralost, schopnosti, dovednosti, kompetence, posouzení, rodina, rodič, rodiče, 1. třída, první třída, prvňák, prvňáček

Publikace k problematice toho, co by mělo zvládat dítě, které nastupuje do první třídy - od školní zralosti, přes smyslové vnímání, řeč, jemná a hrubá motorika a sociální dovednosti.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=ow5SAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Kutálková, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. 196 s. ISBN 978-80-247-4856-6.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS