Zobrazit menuSkrýt menu

Infekční mononukleóza a další onemocnění vyvolaná virem Epsteina a Barrové

Autor: Smíšková, Dita | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Interní medicína pro praxi, Roč. 14, č. 6-7 (2012)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, dospělý, choroba, nemoc, onemocnění, ohrožení života, mononukleóza, infekční mononukleóza, symptomy, příznaky, projevy, léčba

Virus Epsteina a Baarové (EBV) je celosvětově rozšířený a známý především jako vyvolavatel infekční mononukleózy. Svou roli však hraje i v patogenezi řady dalších onemocnění. Má schopnost doživotně perzistovat v organizmu a především u imunokompromitovaných pacientů může indukovat zvrat lymfocytární proliferace do maligního onemocnění (Burkittův lymfom, Hodgkinův lymfom, nasopharyngeální karcinom, potransplantační lymfoproliferativní nemoc). Účastní se také v patogenezi některých onemocnění kůže a sliznic (syndrom Gianotti-Crosti, vlasatá leukoplakie jazyka aj.).

SMÍŠKOVÁ, Dita. Infekční mononukleóza a další onemocnění vyvolaná virem Epsteina a Barrové. Interní medicína pro praxi. 2012, roč. 14, č. 6-7, s. 261-263. ISSN: 1212-7299; 1803-5256 (elektronická verze); 1803-5868 (supplementum).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS