Zobrazit menuSkrýt menu

I lidé s autismem stojí o přátelství

Autor: Švancar, Radmil | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy, Roč. 113, č. 30 (2010)
Plná dostupnost: ANO APLA, autismus, vzdělávání, škola, rodina, autistický jedinec, mentálně postižený, dítě, žák, výchovné působení, pomoc, sdružení, činnost, PAS, poruchy autistického spektra

Pokud není autismus spojen s mentálním postižením, pokud se jedná o vysokofunkční autismus, o Aspergerův syndrom, je běžné, že dítě může zvládnout střední školu a ne výjimečně školu vysokou. Záleží vždy na tom, jak škola a rodina těmto dětem pomáhají. Článek představuje celorepublikovou organizaci APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem), jejímž posláním je i pomoc autismem postiženým dětem, aby dosáhly maximálního potenciálu. V článku je ve stručnosti uveden přehled a popis nejběžnějších poruch autistického spektra.

Švancar, Radmil. I lidé s autismem stojí o přátelství. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2010, 113(30), s. 10-11. ISSN 0139-5718.

 

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS