Zobrazit menuSkrýt menu

Hra je zrcadlem vývoje dítěte

Autor: Vávrová, Alena, Těthalová, Marie | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 18, č. 2 (2011)
Plná dostupnost: NE předškolní dítě, předškolní věk, pedopsychologie, pedagogická diagnostika, mateřská škola, rodina, rodinné prostředí, rozvod, úmrtí, působení

Článek věnovaný problematice dětské hry jako diagnostického prostředku pro rozpoznání možných rodinných, psychických aj. problémů.

Optimální podmínky pro harmonický rozvoj vrozených dispozic dítěte. Nebezpečí plynoucí z příliš uzavřeného a rigidního rodinného prostředí či extrémně liberálního přístupu rodiny k výchově. Ekonomická a sociální situace rodiny - vliv na bezpečné prostředí pro dítě. Rozvod rodičů - narušení kompaktnosti rodiny, ideálů vzájemných vztahů mezi jejími členy - dopad na psychický vývoj dítěte. Střídavá péče - klady a zápory. Možnosti minimalizace problémů plynoucích z rozpadu rodiny. Úmrtí v rodině - způsoby, jak dítěti vysvětlit situaci, potřeba spolupráce rodiny a MŠ (jednotný postup). Fáze vyrovnání se se skutečností. Další negativní změny v životě dítěte - stěhování, změna MŠ apod. Pomoc učitelky MŠ dítěti, které nevyrůstá v ideálním prostředí. Pozorování dětské hry, jejího obsahu a formy, způsobu zapojení dítěte apod. jako diagnostický prostředek - možné projevy rodinných či psychických problémů. Rozvíjení interpersonálních vztahů v MŠ - role učitelky. Emocionální výchova. Komunikace s přehnaně ambiciózními rodiči.

Vávrová, Alena. Hra je zrcadlem vývoje dítěte. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(2), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS