Zobrazit menuSkrýt menu

Gestalt psychoterapie: moderní holistický přístup k psychoterapii

Autor: Štěpo, Jiří, Mackewn, Jennifer | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospívající, dospělý, arteterapie, terapie, psychika, vliv, následky, potíže, obtíže, trauma, gestalt, principy, fungování, holistický přístup

Publikace k problematice gestalt psychoterapie - její východiska a její praktická aplikace.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/378575/pdf.

MACKEWN, Jennifer. Gestalt psychoterapie: moderní holistický přístup k psychoterapii. Překlad Jiří Štěpo. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 262 s. Spektrum; 37. ISBN 978-80-7367-649-0.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS