Zobrazit menuSkrýt menu

Dětský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem

Autor: Hrdlička, M., Dudová, I. | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Česko-slovenská pediatrie, Roč. 62, č. 11 (2007)
Plná dostupnost: NE autismus, psychopatologie, psychiatrie, dítě, duševní nemoc, autistický jedinec, diagnostika, PAS, poruchy autistického spektra, sociální chování, deficit

Krátký popis historie diagnózy dětského autismu. Shrnutí současných názorů na epidemiologii a etiologii dětského autismu. Popis základní psychopatologie poruchy: vznik symptomů, narušené sociální interakce, narušené komunikace a hry, omezené, stereotypní chování a zájmy. Navrhovaný diagnostický postup a zdůraznění role dětského psychiatra. Základní údaje o průběhu a prognóze dětského autismu.

Hrdlička, M. a Dudová, I. Dětský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem. Česko-slovenská pediatrie, 2007, 62(11), s. 619-630. ISSN 0069-2328.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS