Zobrazit menuSkrýt menu

Děti a online rizika: sborník studií

Autor: Krčmářová, Barbora, Vacková, Kristýna, Hýbnerová, Jana, Veličková-Hulanová, Lenka, Langrová, Aneta, Malíková, Barbora, Porubský, Peter | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO Krčmářová, Barbora, dítě, děti, rizika, hrozba, nebezpečí, online, web, webové stránky, internet, sborník, problematika, podpora, pomoc, prevence

Milé čtenářky, milí čtenáři, těší nás, že jste se rozhodli věnovat pozornost dalšímu z řady sborníků vydávaných Sdružením Linka bezpečí. Otevřeli jste publikaci děti a online rizika, zaměřenou právě na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život a vývoj mohou mít. Tato problematika je v médiích, odborném a populárním tisku zmiňována často, proto bylo záměrem našeho autorského týmu akcentovat v této souvislosti často opomíjená hlediska či specifická témata. Cennou devizou práce všech služeb, které Sdružení Linka bezpečí (SLB) poskytuje, je intenzivní kontakt přímo s dětskými klienty, rodiči a pedagogy. Při vytváření textů pro tuto publikaci se tedy autoři opírali jak o české a zahraniční odborné materiály, tak o statistiky SLB a zkušenosti získané v přímé práci s klienty. Cílem této publikace je předat čtenáři nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit jej také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení. Tomuto cíli jsou přizpůsobena jak témata, jimž se autoři věnovali, tak i způsob zpracování.

Krčmářová, Barbora et al. Děti a online rizika: sborník studií. 1. vyd. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012. 178 s. ISBN 978-80-904920-2-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS