Zobrazit menuSkrýt menu

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Autor: Miovský, Michal, Jurystová, Lucie, Charvát, Miroslav | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Miovský, Michal, dítě, děti, škola, chování, rizikové chování, prevence, model, úroveň, vzdělávání, vzdělání, primární prevence, drogy, závislost

Odborná publikace k problematice vzdělávání osob, které jsou zapojeny v primární prevenci rizikového chování školní mládeže.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/64808/pdf.

Charvát, Miroslav, Jurystová, Lucie a Miovský, Michal. Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Vyd. 1. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga, 2012. 39 s. Učební texty. ISBN 978-80-87258-71-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS