Zobrazit menuSkrýt menu

Aspekty sourozeneckého vztahu mezi jedincem zdravým a jedincem s mentálním postižením

Autor: Suralová, Kateřina | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO sourozenci, sourozenci se speciálními potřebami, mentální postižení, rodina, sociální opora, kvantitativní analýza, kvalitativní analýza

V diplomové práci se zabýváme aspekty sourozeneckého vztahu mezi jedincem zdravým a jedincem s mentálním postižením. Zaměřili jsme se především na vnímanou změnu života narozením jedince s postižením, na pozitivní a negativní zkušenosti, na vliv na budoucnost zdravých sourozenců a na potřebu sociální opory. Výzkumu se účastnilo 44 respondentů a data získaná pomocí dotazníku byla zpracována kvantitativními i kvalitativními metodami. Z výsledků vyplývá, že většina sourozenců vnímá změnu svého života, uvádí pozitivní i negativní zkušenosti, přičemž pozitivní faktory převládají. Vliv na budoucnost se projevil především u dívek a to v oblasti následné péče o sourozence a v profesní orientaci. Sociální oporu představují pro sourozence především rodiče a zaznamenali jsme i zájem o sourozenecké skupiny. Výsledky práce poukazují na možnost většího zapojení sourozenců do poradenské či terapeutické práce s rodinami v podobné situaci.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS