Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza rozvoje artikulační obratnosti tříletých dětí v mateřské škole

Autor: Winklerová, Pavlína | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, rozvoj, hrozba, nebezpečí, škola, školka, mateřská školka, MŠ, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie, artikulace

 Bakalářská práce se zaměřuje na oblast rozvoje artikulační obratnosti. Konkrétně se zabývá dětmi ve věku tří let nastupujících do mateřské školy. Popisuje vývoj dítěte do čtyř let věku z hlediska psychomotorického a ontogeneze dětské řeči, se kterou souvisí i vývoj jazykových rovin. Zabývá se také logopedickou prevencí, konkrétně logopedickou prevencí v mateřské škole a možnostmi rozvoje oromotorické oblasti a anatomií mluvních orgánů. Cílem práce je vytvoření návrhu stimulačního programu na rozvoj artikulační obratnosti. Na základě kvalitativního výzkumného šetření byla kladně vyhodnocena jeho použitelnost. Vedoucí bakalářské práce - Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS