Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza přístupů odborníků k rodičům dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku

Autor: Pichová, Pavla | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, rodiče, rodina, raná péče, středisko, PPP, pedagogicko-psychologická poradna, přístup, předškolní věk

Tato bakalářská práce a výzkumný projekt se zabývají přístupem odborníků na sluchové postižení k rodině dítěte se sluchovým postižením v raném a předškolním věku. Cílem práce je analyzovat péči a přístupy lékařů a pracovníků středisek rané péče a speciálně pedagogických center pro sluchově postižené k rodinám s dítětem se sluchovou vadou. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretickáčást čtenáře seznamuje se sluchovým postižením, možnostmi vyšetření sluchu, intervencí u osob se sluchovým postižením a jejich vzděláváním. Empirická část se zabývá sběrem dat a jejich následnou analýzou.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS