Zobrazit menuSkrýt menu

Aktuální úloha středisek výchovné péče při prevenci sociálně patologických jevů a poskytování poradenských služeb

Autor: Jedlička, Richard | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 20, č. 1 (2010)
Plná dostupnost: NE poradenství, mládež, krizové centrum, činnost, poradenská služba, výchovné působení, spolupráce ve výchově, prevence, odchylka v chování, nesprávné chování, porucha chování, dítě

Článek zabývající se problematikou úlohy středisek výchovné péče při prevenci sociálně patologických jevů a poskytování poradenských služeb na počátku 21. století.

Jedlička, Richard. Aktuální úloha středisek výchovné péče při prevenci sociálně patologických jevů a poskytování poradenských služeb. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2010, 20(1), s. 32-50. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS