Zobrazit menuSkrýt menu

Aktuální otázky rozvodu manželství ve srovnání se španělskou úpravou

Autor: Sedláčková, Miroslava | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO rozvod, divorce, odluka, Španělsko, Spain, komparace, rekodifikace občanského práva

Tématem diplomové práce jsou "Aktuální otázky rozvodu manželství ve srovnání se španělskou úpravou". Cílem práce je vytvoření historicko-teoretické studie s úvahami de lege ferenda. V práci je představeno Španělsko a jeho obecný historický vývoj, dále historický vývoj rodinného a rozvodového práva ve Španělsku a v České republice, následuje rozbor současné právní úpravy (rok 2007). Poukázáno je na některé kulturní rozdíly španělské právní úpravy v porovnání s Českou republikou, byla provedena analýza statistických údajů z obou zemí, je poukázáno na celosvětový trend narůstající rozvodovosti a záležitosti s tím související. Poslední část tvoří úvahy de lege ferenda v souvislosti s legislativním záměrem nového občanského zákoníku, především v části, která se týká rozvodového práva. Přílohu tvoří dohody o úpravě porozvodových vztahů k nezletilým dětem.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS