Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Mýty a omyly. Děvčátko odpovídalo bilingválně a jiné omyly Hrubý, Jaroslav 1996 Článek v periodikách Ne
Nemanuální prostředky ve znakových jazycích : stručné poznámky úvodem Macurová, Alena 2012 Článek v periodikách Ne
Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ne
Nemocnice v Karviné-Ráji pořádá kurz znakové řeči Polar televize Ostrava 2012 Videozáznam Ano
Neslyšící a bilinvgismus Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Neslyšící Češi — Znakový jazyk — Zrakové postižení Česká televize - Tep 24 2013 Videozáznam Ano
Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících Kosinová, Barbora 2008 Monografie a sborník Ne
Neslyšící trápí neustálé komunikační bariéry ve společnosti Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2011 Audiozáznam Ano
Neslyším. Ale mluvte na mě, prosím : sdružení Tamtam podává pomocnou ruku rodinám, které mají sluchově handicapované děti Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Než půjdeme do školy : základy české znakové řeči pro děti předškolního věku. společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele Růžičková, Marie 2000 Monografie a sborník Ne
O Vlnce a Julce [elektronický zdroj] : (pohádka v českém znakovém jazyce) Kosinová, Barbora, Poláková, Sylva, Poláková, Ludmila 2008 Multimediální nosič Ne
Odezírání jako schopnost Strnadová, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Onemocnění způsobená „atypickými mikroby“ Havlík, Jiří 2009 Článek v periodikách Ano
Pedagog s vadou sluchu na školách pro sluchově postižené Motejzíková, Jitka 2007 Článek v periodikách Ne
Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ne
Používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů v naší republice při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s komunikačními problémy Kubová, Libuše 2008 Článek v periodikách Ne
Poznáváme český znakový jazyk : český znakový jazyk v kontaktu Macurová, Alena, Nováková, Radka 2008 Článek v periodikách Ne
Poznáváme český znakový jazyk : klasifikátorové tvary ruky Macurová, Alena, Vysuček, Petr 2005 Článek v periodikách Ne
Poznáváne český znakový jazyk Motejzíková, Jitka 2003 Článek v periodikách Ne
Poznejte nás - festival umění neslyšících Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Pozor! Ve školce je medvěd! : představujeme projekt Vyprávění medvěda Čumáčka Fenclová, Jana, Praibišová, Markéta 2004 Článek v periodikách Ne
Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk Langer, Jiří 2006 Článek v periodikách Ne
Práva neslyšících Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Preventing burnout syndrome in interpreting profession [elektronický zdroj] Česká komora tlumočníků znakového jazyka 2009 Multimediální nosič Ne
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Problémy neslyšících dětí během studia Veselá, Michaela 2007 Článek v periodikách Ano
Proč mnozí neslyšící lidé kritizují kochleární implantáty? Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Projekt "Zvládneme to sami" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk Komorná, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Raná komunikace mezi matkou a dítětem : neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem : slyšící matka se svým slyšícím dítětem Hronová, Anna, Motejzíková, Jitka 2002 Výzkumy Ne
Raná komunikace v neslyšící rodině Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2007 Multimediální nosič Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Reforma tlumočení jde špatným směrem Redlich, Karel 2008 Článek v periodikách Ne
Rozvoj čtenářské gramotnosti neslyšících žáků středních škol v souladu s požadavky na státní maturitní zkoušku z českého jazyka : ukázky učebních materiálů Cícha Hronová, Anna, Andrejsek, Jan 2012 Článek v periodikách Ne
Rozvoj v myšlení neslyšících dětí Brožík, Josef 2001 Článek v periodikách Ne
Sbohem, vnucené znaky. Neslyšící se vracejí k přirozenému jazyku iDnes 2012 Videozáznam Ano
Sdružení "Jablíčko dětem" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Signwriting - číst a psát znakový jazyk Fikejs, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Simultánní přepis mluveného slova Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Simultánnost v českém znakovém jazyce Motejzíková, Jitka 2007 Diplomová práce Ano
Slabikář pro základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením [elektronický zdroj] Chuchmová, Kateřina, Chudomelová, Eva 2008 Monografie a sborník Ne
Slabikář pro žáky se sluchovým postižením Chuchmová, Kateřina 2007 Monografie a sborník Ne
Slovník znakového jazyka Tamtam (sdružení) 2005 Multimediální nosič Ne
Sluchadlo, kochleár, znaková řeč Český rozhlas - Leonardo - Ženšen 2011 Audiozáznam Ano
Sluchové postižení: úvod do surdopedie Horáková, Radka 2012 Monografie a sborník Ne
Slyšící děti neslyšících rodičů Redlich, Karel, Vlčková, Mária 2006 Článek v periodikách Ne
Smíšená partnerství osob slyšících a osob s postižením sluchu Fleková, Kateřina 2011 Diplomová práce Ano
Sociální dovednosti v životě sluchově postiženého jedince Güttnerová, Dagmar 2005 Článek v periodikách Ne
Specifické neverbální projevy neslyšících lidí Strnadová, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Specifické znaky Motejzíková, Jitka, Vysuček, Petr 2003 Monografie a sborník Ne

1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS