Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk

Autor/ka
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Radka Horáková
Jiří Langer
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Příručka k problematice osob s hluchoslepotou a

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001805758&local_base=CNB