Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Bilingvální a bikulturní identita neslyšících Sýkorová, Renáta 2016 Diplomová práce Ano
Bilingvální metoda u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku Vymazalová, Petra 2010 Bakalářská práce Ano
Bilingvální metoda ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku Kučerová, Klára 2009 Diplomová práce Ano
Bilingvální vzdělání se zaměřením na čtení a psaní Jabůrek, J. 1999 Článek v periodikách Ne
Bilingvální vzdělávání neslyšících Jabůrek, Josef 1998 Monografie a sborník Ne
Bilingvální vzdělávání neslyšících Stroffová, Petra 2006 Článek v periodikách Ne
Bilingvální vzdělávání v Holandsku Fenclová, Jana, Straussová, Romana 2000 Článek v periodikách Ne
Bilingvismus a interkulturní komunikace Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Bilingvismus z pohledu rodičů Hudáková, Andrea 2001 Článek v periodikách Ne
Bilingvní rodina Harding-Esch, Edith, Riley, Philip 2008 Monografie a sborník Ne
Budování češtiny u malých neslyšících dětí Petráňová, Romana 2010 Článek v periodikách Ano
Čarodějův učeň - dvojjazyčné vyučování v 8. a 9.třídě Sinecká, Jitka 2002 Článek v periodikách Ne
Děti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách Svartholm, Kristina, Hrmová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Dva jazyky - jeden učitel Bohl, Saskia, Mladová, Pavlína 2007 Článek v periodikách Ne
Jeden človek, dva jazyky: dvojjazyčnosť u detí - predsudky a skutočnosti Štefánik, Jozef 2000 Monografie a sborník Ne
Mateřština na druhou Šulová, Lenka, Hoskovcová, Simona, Koucká, Pavla 2006 Článek v periodikách Ne
Mluvený, nebo znakový jazyk : co je lepší pro vzdělávání neslyšících dětí? Pabian, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Mým jazykem je čeština, i když ne tak docela Gruntová, Blanka 2010 Článek v periodikách Ne
Mýty a omyly. Děvčátko odpovídalo bilingválně a jiné omyly Hrubý, Jaroslav 1996 Článek v periodikách Ne
Mýty a skutečnost kolem vícejazyčné výchovy Welchová, Taťána 2007 Článek v periodikách Ne
Neslyšící a bilinvgismus Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Od kdy a jak učit dítě cizí řeč? - Lenka Šulová, Markéta Franck a Jana Valertová Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté, Šulová, Lenka 2008 Audiozáznam Ano
Pozor! Ve školce je medvěd! : představujeme projekt Vyprávění medvěda Čumáčka Fenclová, Jana, Praibišová, Markéta 2004 Článek v periodikách Ne
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Rodina se dvěma jazyky : život s cizincem je zajímavý i náročný Kramulová, Daniela 2008 Článek v periodikách Ne
Rozvoj komunikačních kompetencí u bilingválně vzdělávaného chlapce s autismem Palánová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Rozvoj v myšlení neslyšících dětí Brožík, Josef 2001 Článek v periodikách Ne
Slyšící děti neslyšících rodičů Redlich, Karel, Vlčková, Mária 2006 Článek v periodikách Ne
Veselá komunikace ve znakové řeči? Holzinger, Daniel, Bortsch, Erich 1999 Článek v periodikách Ne
Víc než jeden jazyk v rodině a školce - Marta Jurková, Eva Pavlicová a Alena Křepelová Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2007 Audiozáznam Ano
Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků Augustinová, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Výskyt narušené komunikační schopnosti u slyšících dětí neslyšících rodičů Horáková, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem Kropáčková, Jitka 2006 Monografie a sborník Ne
Výuka znakové řeči u žáků Fenclová, Jana, Potměšil, Miloň 1999 Článek v periodikách Ne
Znakový jazyk jako komunikace nadaných či bilingvních miminek - Michaela Tilton Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk ve výuce Jokinen, Markku 1999 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS