Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Jak dostat do škol asistenty pedagoga Teplá, Marta, Švancar, Radmil 2007 Článek v periodikách Ne
Jak psi pomáhají hluchoslepým? Česká televize - Televizní klub neslyšících 2012 Videozáznam Ano
Jak se cvičí psi Česká televize - Tep 24 2011 Videozáznam Ano
Jak se Janičce žije s epilepsií Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Jak se žije kombinovaně a mentálně postiženým v ČR? - Diana Bubníková a Lenka Janištinová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2009 Audiozáznam Ano
Jak se žije na vozíku - Michaela Prošvicová Český rozhlas 2 - Praha - Dobrá vůle 2010 Audiozáznam Ano
Jak se žije neslyšícím dvojčatům Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Jak zákon o sociálních službách přichází na svět - Jana Hrdá a Veronika Malechová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Jaké životní nástrahy musel kdy překonat nevidomý masér Petr Mašek? Český rozhlas 2 - Praha - Je jaká je 2012 Audiozáznam Ano
Kam směřuje integrace Chvátalová, Helena 2005 Článek v periodikách Ne
Kanál uživatele helppes HelpPes 2012 Videozáznam Ano
Kdo je dula a co dělá? - Vlasta Jirásková Český rozhlas 2 - Praha - Je jaká je 2012 Audiozáznam Ano
Klasifikace mentálního postižení a podpora dítěte [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Kontext transformace pobytových sociálních služeb [elektronický zdroj] : monografie Vávrová, Soňa 2009 Monografie a sborník Ne
Kooperace učitele s asistentem pedagoga - edukační proces a děti se specifickými poruchami učení Swierkoszová, Jana 2008 Monografie a sborník Ne
KPSS – Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi osobami pečujícími o zdravotně postiženého člena rodiny v domažlickém regionu - výzkumná zpráva Centrum pro komunitní práci západní Čechy 2012 Výzkumy Ano
Letní nebezpečí - rostliny a houby - MUDr. Hana Rakovcová a Karolína Mrázová — Vodící psi - Ivan Benda a Zdeněk Liška Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Letní tábory pro handicapované děti - Zdeňka Kopicová, Jaroslav Picka a Kateřina Hrstková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2008 Audiozáznam Ano
Lež, a jak ji odhalit? - Hedvika Boukalová Český rozhlas Plus - Studio Leonardo, Boukalová, Hedvika 2014 Audiozáznam Ano
Lidé nejen zpívali, ale i přispěli na dobrou věc Havelka, Jan 2012 Článek v periodikách Ne
Lidé s mentálním postižením v roli rodičů Mrázová-Huclová, Miroslava 2008 Bakalářská práce Ano
Lidé s postižením mají žít spolu s ostatními Uzlová, Iva, Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Máma a táta pracují a já si hraju : tak funguje dětská skupina Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Máme ve školce dítě s postižením Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Mateřství tělesně postižené ženy Vladíková, Jitka 2007 Diplomová práce Ano
Metodická směrnice projektu Asistence pro děti se zrakovým postižením sdružení Okamžik Okamžik (sdružení) 2012 Výzkumy Ano
Metodický postup kontaktní schůzky asistenta s klientem a jeho zákonným zástupcem Okamžik (sdružení) 2012 Výzkumy Ano
Metodický postup vstupní informační schůzky se zájemcem o post asistenta služby Asistence pro děti se zrakovým postižením /DA/ Okamžik (sdružení) 2012 Výzkumy Ano
Metodický postup vstupní informační schůzky se zájemcem o službu Asistence pro děti se zrakovým postižením (DA) Okamžik (sdružení) 2012 Výzkumy Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu Hanák, Petr 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností Vrbová, Renáta 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním Čadová, Eva 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením Nováková, Ivana, Barvíková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením Janková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - předškolní vzdělávání Gardošová, Juliana a Toflová, Natália 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ Kargerová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: první stupeň ZŠ Kargerová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: střední školy Horáčková, Ilona 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: artbrut a artefiletika Valenta, Milan 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: dopomoc při sebeobslužných činnostech Morávková-Vejrochová, Monika, Muchová, Jiřina, Kulštrunková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace se žákem se zdravotním postižením Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: náležitý dohled asistenta pedagoga Škurek, Martin 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka Habr, Jonáš, Hájková, Helena, Vaníčková, Hana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora komunikace mezi žáky Habr, Jonáš, Šoubová, Anežka, Rohlenová, Vendula 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s autismem nebo se zrakovým postižením Pelánová, Veronika, Janíková, Dana, Páchová, Nasťa 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením Zouharová, Dana, Farkašová, Lenka 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností Jehličková, Jiřina 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora samostatnosti žáka Morávková-Vejrochová, Monika 2015 Monografie a sborník Ano

1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS