Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2010 Monografie a sborník Ne
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Sluchové postižení: úvod do surdopedie Horáková, Radka 2012 Monografie a sborník Ne
Lenka a Pavlík jsou kamarádi Scott, Janine 2009 Monografie a sborník Ne
Než půjdeme do školy : základy české znakové řeči pro děti předškolního věku. společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele Růžičková, Marie 2000 Monografie a sborník Ne
Slabikář pro základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením [elektronický zdroj] Chuchmová, Kateřina, Chudomelová, Eva 2008 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Slabikář pro žáky se sluchovým postižením Chuchmová, Kateřina 2007 Monografie a sborník Ne
Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce Růžičková, Marie 2001 Monografie a sborník Ne
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
The Oxford handbook of deaf studies, language, and education Marschark, Marc, Spencer, Patricia Elizabeth, Nathan, Peter E. 2011 Monografie a sborník Ne
Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce Komorná, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Language acquisition by eye Chamberlain, Charlene, Morford, Jill Patterson, Mayberry, Rachel I. 2009 Monografie a sborník Ne
Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Kašpar, Zdeněk 2008 Monografie a sborník Ne
Ve světě sluchového postižení : informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem Hudáková, Andrea 2005 Monografie a sborník Ne
Bilingvální vzdělávání neslyšících Jabůrek, Josef 1998 Monografie a sborník Ne
Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících Kosinová, Barbora 2008 Monografie a sborník Ne
Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící Kronusová, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
CODA - slyšící děti neslyšících rodičů Redlich, Karel 2008 Monografie a sborník Ne
Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk Komorná, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji Schromová, Magda Není znám Monografie a sborník Ano
Specifické neverbální projevy neslyšících lidí Strnadová, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Odezírání jako schopnost Strnadová, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Specifické znaky Motejzíková, Jitka, Vysuček, Petr 2003 Monografie a sborník Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Raná komunikace mezi matkou a dítětem : neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem : slyšící matka se svým slyšícím dítětem Hronová, Anna, Motejzíková, Jitka 2002 Výzkumy Ne
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1998 Legislativní dokumenty Ano
Slovník znakového jazyka Tamtam (sdružení) 2005 Multimediální nosič Ne
O Vlnce a Julce [elektronický zdroj] : (pohádka v českém znakovém jazyce) Kosinová, Barbora, Poláková, Sylva, Poláková, Ludmila 2008 Multimediální nosič Ne
Preventing burnout syndrome in interpreting profession [elektronický zdroj] Česká komora tlumočníků znakového jazyka 2009 Multimediální nosič Ne
Chci se s tebou domluvit: raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky Motejzíková, Jitka 2013 Multimediální nosič Ne
Raná komunikace v neslyšící rodině Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2007 Multimediální nosič Ne
Pozor! Ve školce je medvěd! : představujeme projekt Vyprávění medvěda Čumáčka Fenclová, Jana, Praibišová, Markéta 2004 Článek v periodikách Ne
Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí a znakový jazyk Souralová, E. 2001 Článek v periodikách Ne
Desatero pro komunikaci s neslyšícím člověkem za přítomnosti tlumočníka Dingová, Naďa 2007 Článek v periodikách Ano
Dorozumívání s hluchoslepými - přehled komunikačních systémů a technik Langrová, Iveta 1998 Článek v periodikách Ne
Mluvený, nebo znakový jazyk : co je lepší pro vzdělávání neslyšících dětí? Pabian, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Beruška pomáhá vyučovat batolata znakovou řeč Janouš, Václav 2010 Článek v periodikách Ne
Jak je znakový jazyk zpracováván v mozku? Cambell, R., MacSweeney, M., Waters, D., Motejzíková, Jitka 2010 Článek v periodikách Ne
Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ne
Dva jazyky - jeden učitel Bohl, Saskia, Mladová, Pavlína 2007 Článek v periodikách Ne
Děti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách Svartholm, Kristina, Hrmová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí Macurová, Alena, Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Čarodějův učeň - dvojjazyčné vyučování v 8. a 9.třídě Sinecká, Jitka 2002 Článek v periodikách Ne
Co je to vlastně ta znakovaná čeština? Motejzíková, Jitka 2011 Článek v periodikách Ne
Bilingvismus z pohledu rodičů Hudáková, Andrea 2001 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS