Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých Litvak, Aleksej Grigor’jevič 1979 Monografie a sborník Ne
Foundations of education for blind and visually handicapped children and youth: theory and practice Scholl, Geraldine T. 1986 Monografie a sborník Ne
Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených Wiener, Pavel 1986 Monografie a sborník Ne
Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky Jesenský, Ján 1988 Monografie a sborník Ne
Metodický průvodce k učebnici matematiky pro 2. ročník základní školy pro nevidomé a základní školy pro žáky se zbytky zraku Boris, Miroslav 1989 Monografie a sborník Ne
Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených Čálek, Oldřich, Cerha, Josef, Holubář, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Vodící psi pro nevidomé v ČR : ročenka České unie nevidomých a slabozrakých 1994 Česká unie nevidomých a slabozrakých 1994 Monografie a sborník Ne
Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením Kudelová, Ivana, Květoňová-Švecová, Lea 1996 Monografie a sborník Ne
Jakub Přichystalová, Jarmila 1996 Článek v periodikách Ne
Ahoj, Šimone! Přichystalová, Jarmila 1997 Článek v periodikách Ne
Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené Čermák, Karel, Král, Tomáš 1997 Monografie a sborník Ne
Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením : vybrané příspěvky z kurzu "Poradce rané péče" Společnost pro ranou péči (sdružení) 1998 Monografie a sborník Ne
Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením Keblová, Alena 1998 Monografie a sborník Ne
Učení zrakově postižených dětí v raném věku Nielsen, Lilli 1998 Monografie a sborník Ne
Zrak a jeho funkční vady Řehůřek, J. 1999 Článek v periodikách Ne
Čich a chuť u zrakově postižených Keblová, Alena 1999 Monografie a sborník Ne
Hmat u zrakově postižených Keblová, Alena 1999 Monografie a sborník Ne
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ Keblová, Alena 1999 Monografie a sborník Ne
Sluchové vnímání u zrakově postižených Keblová, Alena 1999 Monografie a sborník Ne
Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými Van Dyck, Herman 2000 Monografie a sborník Ano
Trendy soudobé oftalmologie Galén (nakladatelství) 2000 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením Balunová, Kristína, Ludíková, Libuše, Heřmánková, Dita 2001 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižené dítě Keblová, Alena 2001 Monografie a sborník Ne
Poznáváme svět se zrakovým postižením : úvod do tyflopedie Štréblová, Miroslava 2002 Monografie a sborník Ne
Children of disabled parents: new thinking about families affected by disability and illness Newman, Tony 2003 Monografie a sborník Ne
Visual perception : physiology, psychology, & ecology Bruce, Vicki 2003 Monografie a sborník Ne
Význam práce pro lidi se zrakovým postižením Proboštová, Alžběta 2004 Bakalářská práce Ano
Pět let existence zvukové knihovny v Knihovně Petra Bezruče v Opavě Bornová, Zuzana 2004 Článek v periodikách Ne
Chov a výcvik psů pro postižené Český rozhlas - HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana [elektronický zdroj] Turková, Dagmar 2004 Článek v periodikách Ne
Vidět lze nejen zrakem Hučín, Jakub, Jílková, Irena 2004 Článek v periodikách Ne
Školní úspěšnost dětí se zrakovým handicapem Venclová, Iva 2004 Monografie a sborník Ne
Tyflopedie předškolního věku Ludíková, Libuše 2004 Monografie a sborník Ne
Hele lidi aneb Nechcete mít novou hlavičku? Malíková, Martina 2005 Článek v periodikách Ne
Děti čtou nevidomým dětem Vojáčková, Radka 2005 Článek v periodikách Ne
Rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu u nevidomých dětí předškolního věku Balunová, Kristína 2005 Článek v periodikách Ne
Nebojte se pomoci nevidomým Michálek, Miroslav 2005 Monografie a sborník Ne
Speciální pomůcky pro zdravotně postižené Český rozhlas – HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Nevidomý rodič - Kateřina Gurová a Tomáš Gura Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Jak se studuje postiženým VŠ? - Helena Rounová a Jarmila Onderková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Nebojme se nevidomých, oni se nás také nebojí - Miroslav Michálek, Pavla Francová a Andrea Víšková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Návaznost pracovního uplatnění na možnosti vzdělávání zrakově postižených v ČR Botošová, Martina 2005 Monografie a sborník Ne
Vodící psi - Mgr. Milan Pešák Český rozhlas - Regina - Karambol 2005 Audiozáznam Ano
Vzdělávání hluchoslepých dětí — Jak žijí mladí hluchoslepí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2005 Videozáznam Ano
Arteterapie se zrakově postiženými Perout, Evžen 2005 Monografie a sborník Ne
Jindřich Lukavský - Leontýna - Nadace pro zrakově postižené děti Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Nad věcí 2006 Audiozáznam Ano
Jak vidí nevidomí? Špačková, Renata 2006 Článek v periodikách Ne
Když se děti učí o nevidomých od nevidomých - Petra Foglová Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Dětské úrazy a tábory pro zrakově postižené - MUDr. Veronika Benešová, Lenka Němečková a Lukáš Hosnedl Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping, Benešová, Veronika 2006 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS