Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých

Autor/ka
Aleksej Grigor’jevič Litvak
Rok vzniku:
1979
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

V obecných rysech nastiňuje autor koncepci psychologického vývoje osob zrakově postižených a podává kritiku buržoazních názorů na nejdůležitější otázky tyflopsychologie. Zabývá se problémem kompenzace v tyflopsychologii,počitky a vnímáním nevidových a slabozrakých, jejich představami a paměti.

Související obsah

K problematice zrakového