Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Jak se žije nevidomým? - Daniela Morávková a Karel Hrubeš Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Miluji vlaková hlášení. Na každé stanici je to jiné : chlapci neslouží zrak. Zato je hudebně nadaný a touží mít vlastní rádio Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu u nevidomých dětí předškolního věku Balunová, Kristína 2005 Článek v periodikách Ne
Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením Balunová, Kristína, Ludíková, Libuše, Heřmánková, Dita 2001 Monografie a sborník Ne
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání Bartoňová, Miroslava, Vítková, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Čtení pro zrakově postižené a další naděje Beneš, Štěpán 2011 Článek v periodikách Ne
Nevidomí přišli poděkovat studentům za jejich pomoc : nejvíce peněz v Chebu vybrala dvojice Martin Pauch a Jan Hamar Bežáková, Jana 2010 Článek v periodikách Ano
Sociální a vzdělávací péče o slabozraké a nevidomé Bíbrová, Petra 2010 Bakalářská práce Ano
Námět k začlenění jedince se zrakovým nebo jiným zdravotním postižením do pohybových her Bláha, Ladislav 2010 Článek v periodikách Ne
Metodický průvodce k učebnici matematiky pro 2. ročník základní školy pro nevidomé a základní školy pro žáky se zbytky zraku Boris, Miroslav 1989 Monografie a sborník Ne
Pět let existence zvukové knihovny v Knihovně Petra Bezruče v Opavě Bornová, Zuzana 2004 Článek v periodikách Ne
Návaznost pracovního uplatnění na možnosti vzdělávání zrakově postižených v ČR Botošová, Martina 2005 Monografie a sborník Ne
Visual perception : physiology, psychology, & ecology Bruce, Vicki 2003 Monografie a sborník Ne
Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených Čálek, Oldřich, Cerha, Josef, Holubář, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené Čermák, Karel, Král, Tomáš 1997 Monografie a sborník Ne
Kavárna potmě Česká televize 2010 Videozáznam Ano
Moji milovaní Česká televize 2008 Videozáznam Ano
Hluchoslepí Česká televize - Jeden společný svět 2010 Videozáznam Ano
Jak pomáhat postiženým Česká televize - Jeden společný svět 2010 Videozáznam Ano
Děti s postižením Česká televize - Jeden společný svět 2010 Videozáznam Ano
Nevidomí Česká televize - Jeden společný svět 2010 Videozáznam Ano
Raná péče EDA Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Péče o postižené děti Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Zrakoví terapeuti Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Konzervatoř Jana Deyla Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Centrum TEREZA — Kniha Na ruce si nevidím Česká televize - Klíč 2011 Videozáznam Ano
Nadační fond Mathilda — Potápění nevidomých Česká televize - Klíč 2012 Videozáznam Ano
CANTES - Canisterapeutický svaz — Co musí absolvovat pes i jeho pán při canisterapii Česká televize - Klíč 2007 Videozáznam Ano
Kojenecký ústav v Praze - Krči — Projekt muzikoterapie Česká televize - Klíč 2007 Videozáznam Ano
Cestování letadlem pro handicapované — Stacionář DAR v Praze Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Dětská páteř - MUDr. Jan Němec — "Den Potmě" - Aneta Langerová, Martina Kaderková a Alena Schutová Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Oční vady u dětí + šedý a zelený zákal – MUDr. Sylva Horáková, MUDr. Dalibor Cholevik, MUDr. Ivana Žebráková Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Rizika - sociální sítě – Tomáš Přibyl — Kavárna Potmě – Xindl X (Ondřej Ládek), Martina Kaderková a Michaela Koláčová — Děti a sex - MUDr. Ondřej Trojan Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Oči - děti - MUDr. Petr Karger Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Nadace Leontýnka - Barbara Hucková Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Světlo pro Světlušku - Jiří Vejvoda a Ráchel Skleničková Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Školy pro mentálně postižené - obecně - PhDr. Jana Zapletalová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Aneta Langerová + M. Kaderková - nadace Světluška Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Syndrom náhlého úmrtí kojenců - prof. MUDr. Ivan Bouška — Světluška Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Nadace Leontýnka - ing. Martina Stupková Česká televize - Sama doma 2006 Videozáznam Ano
Potíže se zrakem a vitamíny - MUDr. Jana Mikšovská Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Světluška - Aneta Langerová Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Letní nebezpečí - rostliny a houby - MUDr. Hana Rakovcová a Karolína Mrázová — Vodící psi - Ivan Benda a Zdeněk Liška Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Pink Crocodile - Dagmar Herrmannová Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Návrat z porodnice - oči - MUDr. Jan Radina Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Poruchy učení v předškol. věku - dr. Anna Kucharská — Kavárna Potmě – Světluška – Markéta Kaderková a Alena Šutová Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Ortodoncie u dětí - prof. MUDr. Jaroslav Racek — Paradontologie u dětí - MUDr. Edita Důbravská — "Světluška" - Pavla Francová a Jiřina Nachtmanová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Den, kdy září Světlušky - Aneta Langerová a Monika Kaderková Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Pomozte dětem – Marcela Augustová a Margita Šantavá — Vodící pejsci – Hana Jasenovcová, Zlatuše Krejčí a Michaela Holasová + psi Onyx a Oxana Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
TyfloCentrum - pomůcky pro nevidomé - Milan Pešák Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS