Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Edukační aspekty canisterapie Petrů, Gabriela, Karásková, Vlasta 2008 Monografie a sborník Ne
Pes lékařem lidské duše, aneb, Canisterapie Galajdová, Lenka 1999 Monografie a sborník Ne
Pomocné tlapky o.p.s. [elektronický zdroj] : asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie Pirnerová, Hana 2001 Monografie a sborník Ano
Povídání o canisterapii Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým 2000 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Co je vlastně asistenční pes? : Japan chin a spol. v životě zdravotně postižených Frančeová-Abrahamová, Eva, Hutařová, Ivana 2005 Monografie a sborník Ne
Problematika asistenčních psů v ČR Galetová, Zdeňka 2008 Monografie a sborník Ne
Vodící psi pro nevidomé v ČR : ročenka České unie nevidomých a slabozrakých 1994 Česká unie nevidomých a slabozrakých 1994 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga - stav v ČR 2006 Drotárová, Lucia 2006 Monografie a sborník Ne
Spolupráce s vychovatelem - asistentem učitele, aneb, Jak ve škole vytvořit tandem Jindráková, Lucie, Vanková, Kateřina 2003 Monografie a sborník Ne
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty Uzlová, Iva 2010 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Adresář pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež včetně škol samostatně zařízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze : pražský poradenský podzim 2008 anonymní dílo 2008 Monografie a sborník Ne
Základy sociální pedagogiky Kraus, Blahoslav 2008 Monografie a sborník Ne
Kontext transformace pobytových sociálních služeb [elektronický zdroj] : monografie Vávrová, Soňa 2009 Monografie a sborník Ne
Rodičem kdykoliv a jakkoliv?: průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí Konečná, Hana 2017 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga v mateřské škole Němec, Zbyněk, Martinovská, Petra 2018 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga Kendíková, Jitka 2017 Monografie a sborník Ne
Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku Havigerová, Jana Marie 2013 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání Palounková, Zuzana 2017 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga - profese utvářená v dialogu Hájková, Vanda, Květoňová, Lea, Němec, Zbyněk, Strnadová, Iva, 2018 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením Janková, Jana, Moravcová, Dagmar 2017 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách Teplá, Marta, Felcmanová, Lenka, Němec, Zbyněk 2019 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga u žáka se sluchovým postižením Kunhartová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Pomoconline.cz [elektronický zdroj] Linka bezpečí 2010 Monografie a sborník Ano
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním Čadová, Eva 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu Hanák, Petr 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka Habr, Jonáš, Hájková, Helena, Vaníčková, Hana 2015 Monografie a sborník Ano
Zmocněnkyně pro lidská práva podporuje zlepšení kvality porodní péče Úřad Vlády České republiky, Majerčíková, Aneta 2018 Monografie a sborník Ano
Romové a obec : 17. setkání Hnutí R v Pardubicích, 7.-9. prosince 2000 Balvín, Jaroslav 2001 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: střední školy Horáčková, Ilona 2015 Monografie a sborník Ano
Rozhovory s romskými pedagogickými asistenty Gorol, Jiří, Clark-Jiřincová, Helena, Clark, John 2004 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ Kargerová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: první stupeň ZŠ Kargerová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - předškolní vzdělávání Gardošová, Juliana a Toflová, Natália 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností Vrbová, Renáta 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Michalík, Jan, Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Monografie a sborník Ano
Standard práce asistenta pedagoga Morávková-Vejrochová, Monika 2015 Monografie a sborník Ano
Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží : na pomoc romským pedagogickým asistentům Gulová, Lenka, Čech, Tomáš 2003 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením Janková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením Nováková, Ivana, Barvíková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora zvyšování sebevědomí žáka Kočová, Hana, Žuček, Stanislav 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: práce s třídním klimatem Klimešová, Šárka 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností Jehličková, Jiřina 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: práce se žákem s kombinovaným postižením Jirásková, Markéta, Harangová, Iveta 2015 Monografie a sborník Ano
Výchova k reprodukčnímu zdraví Vránová, Věra 2010 Monografie a sborník Ne
Canisterapie: možnosti využití psa při práci s žáky v základní škole speciální Urbanová, Michaela, Zouharová, Marika 2008 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga: vztahy žáka ve skupině Pešek, Roman 2015 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS