Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Raději mrtvá, nežli tlustá Vespalcová, Alice 2013 Monografie a sborník Ne
Living through loss : interventions across the life span Hooyman, Nancy R., Kramer, Betty J. 2006 Monografie a sborník Ne
Rodičům mentálně postižených dětí Matějček, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Násilí páchané na dětech : [sborník z konference : 12. dubna 2006] Staněk, Antonín 2006 Monografie a sborník Ne
Předcházíme poruchám učení : soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě Sindelar, Brigitte 2007 Monografie a sborník Ne
Schoolchildren with speech-language-hearing disorders Skorek, Ewa Małgorzata 2009 Monografie a sborník Ne
The challenge of social inclusion : minorities and marginalised groups in Czech society Sirovátka, Tomáš 2006 Monografie a sborník Ne
Využití zvířat v zoorehabilitaci Svobodová, Ivona 2010 Monografie a sborník Ne
Dítě a rodič nemocný rakovinou: příručka pro rodiče jak pomoci dětem, když jeden z rodičů onemocní rakovinou Väisänen, Leena, Tytti, Solantaus 2011 Monografie a sborník Ano
Žít naplno: kniha o dospívání Melgosa, Julián, Hlouch, Milan 2003 Monografie a sborník Ne
Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče 2013 Monografie a sborník Ano
Labyrintem zármutku k novému začátku : průvodce pro truchlící a doprovázející v zármutku Tisovská, Dagmar 2011 Monografie a sborník Ne
Zábavný semafor Pospíšilová, Zuzana 2011 Monografie a sborník Ne
Social solidarities : theories, identities, and social change Crow, Graham 2002 Monografie a sborník Ne
Rodičům na nejhezčí cestu Matějček, Zdeněk, Pokorná, Marie, Karger, Petr 2004 Monografie a sborník Ne
Slabikář násilí páchaného na dětech [grafika] : násilí má mnoho podob Röslerová, Petra 2009 Monografie a sborník Ne
Soubor logopedických cvičení k nápravě vad výslovnosti Perutková, Jiřina, Kuchyňková, Zdeňka, Hyžíková, Jana 1988 Monografie a sborník Ne
Chudoba - záležitost nás všech Univerzita Hradec Králové (instituce) 2010 Monografie a sborník Ne
Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Svobodová, Ivona 2009 Monografie a sborník Ne
Ekonomické souvislosti typologie sociálních staveb : autoreferát disertační práce Pražák, Zbyněk 2010 Monografie a sborník Ne
Krizové situace v rodině: jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, rozvod a traumata adopce Coloroso, Barbara 2008 Monografie a sborník Ne
Efektivní rodičovství krok za krokem Dinkmeyer, Don C., McKay, Gary D., Boučková, Bohuslava 2008 Monografie a sborník Ne
Sociální práce & drogy Michalcová, Andrea, Hanková, Olga, Dvořáček, Jiří, Frišaufová, Magda, Herzog, Aleš, Hönigová, Karolína, Libra, Jiří, Mladá, Kateřina, Plášek, Martin, Preslová, Ilona, Šedivý, Josef, Richterová-Těmínová, Martina, Zatřepálek, Jiří 2017 Monografie a sborník Ano
Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Středisko náhradní rodinné péče, Bubleová, Věduna, Vančáková, Martina, Vávrová, Alena, Havlíčková, Elena, Kovařík, Jiří, Frantíková, Jana 2007 Monografie a sborník Ano
Hygiena a ochrana před infekčními chorobami : praktické náměty pro výuku Výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ anonymní dílo 2012 Monografie a sborník Ne
Informace pro pozůstalé po obětech trestných činů Vitoušová, Petra, Kvášová, Barbora, Kloubek, Martin 2009 Monografie a sborník Ne
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Lechta, Viktor, Mikulajová, Marína, Kerekrétiová, Aurélia, Nádvorníková, Viera, Cséfalvay, Zsolt, Pečeňák, Ján, Tarkowski, Zbygniev, Matějček, Zdeněk, 2003 Monografie a sborník Ne
Sociální aspekty dyslexie Matějček, Zdeněk, Vágnerová, Marie 2006 Monografie a sborník Ne
Sociálněpatologické jevy. Některé formy násilí na dětech a ženách Drom 2004 Monografie a sborník Ne
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti [elektronický zdroj] Masarykova Univerzita (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Metodika pro práci s cizinci žijícími v České republice, kteří jsou ohroženi domácím násilím Levová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Zooterapie ve světle objektivních poznatků Velemínský, Miloš 2007 Monografie a sborník Ne
Modelové řešení výstavby, financování a provozování sociálního nájemního bydlení Hromada, Eduard 2011 Monografie a sborník Ne
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Tajemství výchovy šťastných dětí Biddulph, Steve, Neckařová, Eliška 2011 Monografie a sborník Ne
Tvůrčí proces v Gestalt terapii Zinker, Joseph C. 2004 Monografie a sborník Ne
Průvodce náhradní rodinnou péčí Bubleová, Věduna, Vránová, Lucie, Frantíková, Jana, Vávrová, Alena, Vančáková, Martina 2010 Monografie a sborník Ano
Homophobia : a history Fone, Byrne 2000 Monografie a sborník Ne
Helping teens work through grief Perschy, Mary Kelly 2004 Monografie a sborník Ano
Dětská práce : [Jeden svět na školách : projekt společnosti Člověk v tísni : ZŠ] Břešťanová, Markéta, Pijanová, Pavla 2007 Monografie a sborník Ne
Vpravo jezdit nestačí : bezpečně po chodníku i po silnici Chaloupecký, Josef 1994 Monografie a sborník Ne
Projekt Ruku v ruce Knihovna Jiřího Mahena v Brně Není znám Monografie a sborník Ne
Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy Love, Russell J., Webb, Wanda G. 2009 Monografie a sborník Ne
Dobrovolná terénní sociální práce v péči o děti a rodinu Brablcová, Vlasta 1985 Monografie a sborník Ne
Škola rodičů Matějček, Zdeněk 2000 Monografie a sborník Ne
Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě-- : praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele Bourcet, Stéphane, Gravillon, Isabelle 2006 Monografie a sborník Ne
Jsme přece lidé, ne? = We’re all people, no? Slovo 21 (sdružení) 2007 Monografie a sborník Ne
Zvířata a naše mentální zdraví : proč, co a jak Odendaal, Johannes 2007 Monografie a sborník Ne
Četba sluchově postižených Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2000 Monografie a sborník Ne
Výchova aktivity mládeže ve volném čase: pedagogické a psychologické otázky volného času žáků základních devítiletých škol, výběrových škol a učňů Rotterová, Božena, Čáp, Jan 1976 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 349 350 351 352 353 354

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS