Klinická logopedie

Autor/ka
Eva Škodová
Ivan Jedlička
Ivan Lechta
Věra Fukanová
Karel Neubauer
Miloslava Čecháčková
Anna Salomonová
Zdeněk Žlab
Eva Vymlátilová
Jitka Holmanová
Eva Stryková
Jitka Kaulfussová
Lucie Laudová
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

<p>Příručka k problematice logopedie, vad sluchu a poruch příjmu potravy a alternativní komunikace.</p>
<p>Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file//8626/pdf.</p&gt;
<p>Škodová, Eva a kol. <em>Klinická logopedie</em>. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. 615 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7367-340-6.</p>

Související obsah

Nejen koktavosti, ale i dalším poruchám řeči se na portále Šance Dětem věnuje sekce článků "Děti s poruchami řeči"

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001780405&local_base=NKC