Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Využití Son-Rise Programu pro rozvoj sociálních dovedností u jedinců s poruchou autistického spektra Zemánková, Zuzana 2016 Diplomová práce Ano
Využití arteterapie u dětí s autismem Zemanová, Věra 2010 Článek v periodikách Ano
Puberta v ambulanci pediatra Zemková, Daniela, Šnajderová, Marta 2009 Článek v periodikách Ano
Streptococcus pneumoniae – vliv pneumokokových konjugovaných vakcín na výskyt antibiotické rezistence Žemličková, Helena 2012 Článek v periodikách Ano
Přístup k antibiotické terapii komunitních respiračních infekcí u dětí Žemličková, Helena 2011 Článek v periodikách Ano
Muž poslouchá prvních pět vět partnerky, říká psycholožka Žena.sme.sk, Douchová, Jitka 2014 Článek v periodikách Ano
Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru Ženatá, Kamila 2005 Monografie a sborník Ne
Podpora pro rodinu a dítě : metodika služby Ženíšková, Jana, Svoboda, David, Černá, Ria 2012 Výzkumy Ano
Titeufova sexuální výchova Zep, Bruller, Hélène 2010 Monografie a sborník Ne
Aspermie jako indikace k asistované reprodukci - dvě kasuistiky Zetová, Lucie, Čekal, Miloš, Šulc, Jan, Černý, V., Poláková, Monika, Korecký, David, Bečvářová, Věra 2003 Článek v periodikách Ne
Motivace ke sportovním aktivitám u dospívajících se sociálním znevýhodněním [rukopis] Zettíková, Eliška 2007 Diplomová práce Ano
Ostravská univerzita vítá studenty se zdravotním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením Zezulková, Eva 2008 Článek v periodikách Ne
Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Komunikační kompetence a výchova v rodině Zezulková, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole [elektronický zdroj] : studenti se senzorickým postižením Zezulková, Eva, Krhutová, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Kruh mladých: příběhy mladých lidí z náhradní rodinné péče Zezulová, Dagmar 2015 Monografie a sborník Ne
Pěstounská péče a adopce Zezulová, Dagmar 2012 Monografie a sborník Ne
Přijali jsme dítě : a co dál? Zezulová, Dagmar 2012 Článek v periodikách Ne
Domov je místo, odkud tě nevyhodí - ani když vyrosteš Zezulová, Dagmar 2012 Monografie a sborník Ne
Děti patří domů Zezulová, Dagmar, Vitvarová-Vránková, Karolína 2009 Článek v periodikách Ne
Trestní zákonodárství nad mládeží Zezulová, Jana 1997 Monografie a sborník Ne
Expresivní a socioterapeutické metody v prevenci rizikového chování Zicha, Zbyněk 2013 Článek v periodikách Ne
Práce s nezletilou matkou v dětském centru Čtyřlístek Žídková, Radmila 2012 Článek v periodikách Ne
Hyperkalemie u dětí Zieg, Jakub 2013 Článek v periodikách Ano
Hemolyticko-uremický syndrom Zieg, Jakub, Bláhová, Květa, Dušek, Jiří 2011 Článek v periodikách Ano
Postižení ledvin při Henoch-Schönleinově purpuře Zieg, Jakub, Skálová, Sylva 2010 Článek v periodikách Ano
Výchova ke zdravému způsobu života se zřetelem na prevenci závislostí : seminář ve dnech 30.11 - 1.12.1995 : sborník referátů Zieglerová, Helga, Krátoška, Josef 1996 Monografie a sborník Ne
Traumatic Experience and the Brain Zielger, Dav 2002 Monografie a sborník Ne
Průvodce žáků základních škol pro výuku vybraných nejdůležitějších článků Úmluvy o právech dítěte Zierhutová, Jana 2008 Monografie a sborník Ne
Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických Zikl, Pavel 2013 Článek v periodikách Ne
Pojem kombinované postižení Zikl, Pavel 2005 Článek v periodikách Ne
Žák s kombinovaným postižením v základní škole Zikl, Pavel 2008 Článek v periodikách Ne
Komparace manuálních dovedností žáků základních škol praktických a běžných škol Zikl, Pavel, Maněnová, Martina 2012 Článek v periodikách Ne
Problematika sexuálního zneužívání dětí ve věku od 3 do 9 let v Dětském krizovém centru z. ú., Praha Zíková, Markéta 2017 Bakalářská práce Ano
Konflikty mezi partnery po narození prvního dítěte z pohledu matek Žilinčíková, Lenka 2015 Bakalářská práce Ano
Individuální vzdělávání není nebezpečné Zimčík, Ludvík 2015 Článek v periodikách Ano
Málotřídní škola ve věku informačních technologií Zimčík, Ludvík, Ježek, František 2003 Článek v periodikách Ano
Taktilní znakový jazyk u nás Zimermanová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Žena bez práce čte pohádky : dlouhodobě nezaměstnaní musejí pracovat alespoň 20 hodin v měsíci, jinak přijdou o část dávek Zimmelová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Miss nafotila kalendář pro Arpidu Zimmelová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Zumbou vytančili Světlušce za tři hodiny 73 640 korun Zimmelová, Lenka 2011 Článek v periodikách Ne
Náhradní rodinná péče a zahraniční zkušenosti Zimová, Markéta 2011 Rigorózní práce Ano
Rodinné právo Zinčenková, Stanislava 2001 Monografie a sborník Ne
Tvůrčí proces v Gestalt terapii Zinker, Joseph C. 2004 Monografie a sborník Ne
Čím mohou lidé s mentálním postižením obohatit ty, kteří s nimi žijí a pracují ? [rukopis] Zirhutová, Šárka 2010 Bakalářská práce Ano
Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace Žitníková, Dominika 2014 Bakalářská práce Ano
Nebojte se mediální výchovy Živná, Pavla 2008 Článek v periodikách Ne
Diagnostika syndromů a malformací Žižka, Jan 1994 Monografie a sborník Ne
Zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních : doporučení (2000)22 vydané Výborem ministrů Rady Evropy 29. listopadu 2000 a zpráva Žižka, Jan 2003 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 359 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS