Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Co je nového ve světě dyslexie Zelinková, Olga 2004 Článek v periodikách Ne
Psaní mě baví: diktáty a cvičení pro žáky s dysortografií a dysgrafií Zelinková, Olga 2003 Monografie a sborník Ne
Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes Zelinková, Olga 1997 Monografie a sborník Ne
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: nástroje pro prevenci, nápravu a integraci Zelinková, Olga 2011 Monografie a sborník Ano
Dyspraxie Zelinková, Olga 2007 Článek v periodikách Ano
Mám dyslexii: průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení Zelinková, Olga, Čedík, Miloslav 2013 Monografie a sborník Ne
Metodická příručka projektu Šance pro všechny, aneb, Rovný přístup ke vzdělání Zelinková, Olga, Červenková, Lenka, Nečekalová, Kristýna 2011 Monografie a sborník Ne
Co je dyspraxie, její rizika a prevence Zelinková, Olga, Horáková, Olga, Jiskrová, Blanka 2013 Monografie a sborník Ne
Cvičení pro dyslektiky Zelinková, Olga, Jilemnický, Ivan 1996 Monografie a sborník Ne
Učíme se počítat: pracovní listy pro prevenci dyskalkulie Zelinková, Olga, Koubská, Patricie 2018 Monografie a sborník Ne
Pavučinka: soubor cvičení sluchového vnímání: cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek Zelinková, Olga, Šámalová, Lída 2010 Monografie a sborník Ne
Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Zelinková, Olga, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Hrajeme si s písmeny Zelinková, Olga, Válka, Zbyněk 1997 Monografie a sborník Ne
City do dětské medicíny patří, bohužel i smutné příběhy : pečují jako jediní v kraji o děti narozené předčasně Zeman, Bohumil 2011 Článek v periodikách Ne
Obezita - problém civilizace 21. století Zeman, Dalibor 2006 Článek v periodikách Ne
Rodina je labilní, protože víc stojí na citech Zeman, Josef, Mazanec, Jan 2006 Článek v periodikách Ne
Meckelův divertikl – méně obvyklé projevy Zeman, Luboš, Kučera, Alexander, Vyhnánek, Martin 2008 Článek v periodikách Ano
Metabolický syndrom a vybraná duševní onemocnění = metabolic syndrome and selected menthal illnesses Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2008 Článek v periodikách Ne
Atypická antipsychotika a diabetes mellitus Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2012 Článek v periodikách Ano
Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy Zeman, Petr 2009 Monografie a sborník Ne
Videoterapie Zeman, Stanislav 2005 Článek v periodikách Ne
Multikulturní výchova : je třeba přejít od slov k činům Zeman, Václav 2006 Článek v periodikách Ne
Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy Zemánková, Drahomíra 2011 Diplomová práce Ano
Cvičení pro hyperaktivní děti : [speciální pohybová výchova] : pravidla učení se pohybu, poruchy, používané metodiky, cvičební sestavy Zemánková, Marie, Vyskotová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Prevence syndromu vyhoření u dobrovolníků telefonické krizové intervence [rukopis] Zemánková, Vlasta 2006 Bakalářská práce Ano
Využití Son-Rise Programu pro rozvoj sociálních dovedností u jedinců s poruchou autistického spektra Zemánková, Zuzana 2016 Diplomová práce Ano
Využití arteterapie u dětí s autismem Zemanová, Věra 2010 Článek v periodikách Ano
Puberta v ambulanci pediatra Zemková, Daniela, Šnajderová, Marta 2009 Článek v periodikách Ano
Streptococcus pneumoniae – vliv pneumokokových konjugovaných vakcín na výskyt antibiotické rezistence Žemličková, Helena 2012 Článek v periodikách Ano
Přístup k antibiotické terapii komunitních respiračních infekcí u dětí Žemličková, Helena 2011 Článek v periodikách Ano
Muž poslouchá prvních pět vět partnerky, říká psycholožka Žena.sme.sk, Douchová, Jitka 2014 Článek v periodikách Ano
Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru Ženatá, Kamila 2005 Monografie a sborník Ne
Podpora pro rodinu a dítě : metodika služby Ženíšková, Jana, Svoboda, David, Černá, Ria 2012 Výzkumy Ano
Titeufova sexuální výchova Zep, Bruller, Hélène 2010 Monografie a sborník Ne
Aspermie jako indikace k asistované reprodukci - dvě kasuistiky Zetová, Lucie, Čekal, Miloš, Šulc, Jan, Černý, V., Poláková, Monika, Korecký, David, Bečvářová, Věra 2003 Článek v periodikách Ne
Motivace ke sportovním aktivitám u dospívajících se sociálním znevýhodněním [rukopis] Zettíková, Eliška 2007 Diplomová práce Ano
Ostravská univerzita vítá studenty se zdravotním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením Zezulková, Eva 2008 Článek v periodikách Ne
Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Komunikační kompetence a výchova v rodině Zezulková, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole [elektronický zdroj] : studenti se senzorickým postižením Zezulková, Eva, Krhutová, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Kruh mladých: příběhy mladých lidí z náhradní rodinné péče Zezulová, Dagmar 2015 Monografie a sborník Ne
Pěstounská péče a adopce Zezulová, Dagmar 2012 Monografie a sborník Ne
Přijali jsme dítě : a co dál? Zezulová, Dagmar 2012 Článek v periodikách Ne
Domov je místo, odkud tě nevyhodí - ani když vyrosteš Zezulová, Dagmar 2012 Monografie a sborník Ne
Děti patří domů Zezulová, Dagmar, Vitvarová-Vránková, Karolína 2009 Článek v periodikách Ne
Trestní zákonodárství nad mládeží Zezulová, Jana 1997 Monografie a sborník Ne
Expresivní a socioterapeutické metody v prevenci rizikového chování Zicha, Zbyněk 2013 Článek v periodikách Ne
Práce s nezletilou matkou v dětském centru Čtyřlístek Žídková, Radmila 2012 Článek v periodikách Ne
Hyperkalemie u dětí Zieg, Jakub 2013 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 359 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS