Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nahá opice: zoolog studuje lidského živočicha Morris, Desmond, Smutek, Ladislav, Veselovská, Alena, Veselovský, Zdeněk 1971 Monografie a sborník Ne
Prognosis in children with febrile seizures Nelson, Karin B., Ellenberg Jonas H. 1978 Článek v periodikách Ne
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých Litvak, Aleksej Grigor’jevič 1979 Monografie a sborník Ne
Febrilní křeče u dětí Nevšímalová, Soňa, Vajnorský, Jiří, Dolanský, Jiří 1984 Monografie a sborník Ne
Soubor logopedických cvičení k nápravě vad výslovnosti Perutková, Jiřina, Kuchyňková, Zdeňka, Hyžíková, Jana 1988 Monografie a sborník Ne
Logopedie předškolního věku Sovák, Miloš 1989 Monografie a sborník Ne
Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou Lechta, Viktor, Baláž, Jozef, Kerekrétiová, Aurélia, Swierkoszová, Jana, Novák, Josef, Hrnčiarová, Anna, Cséfalvay, Zsolt, 1990 Monografie a sborník Ne
Základy řeči: pro 4. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu Štěpánková, Věra, Tichá, Jana 1990 Monografie a sborník Ne
Prevalence of febrile seizures in Dutch schoolchildren Offringa M., Hazebroek-Kampschreur, A.A., Derksen-Lubsen, G. 1991 Článek v periodikách Ne
Vady výslovnosti Vyštejn, Jan, Janota, Přemysl 1991 Monografie a sborník Ne
Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči Mikulajová, Marína, Rafajdusová, Iris 1993 Monografie a sborník Ne
Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru Palková, Zdena 1994 Monografie a sborník Ne
Dítě a jeho řeč Vyštejn, Jan 1995 Monografie a sborník Ne
Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku Vaněčková, Vlasta 1996 Monografie a sborník Ne
Mýty a omyly. Děvčátko odpovídalo bilingválně a jiné omyly Hrubý, Jaroslav 1996 Článek v periodikách Ne
Děti a poruchy komunikace : sborník ke 45. výročí založení školy pro žáky s vadami řeči v Brně na Veslařské Speciálně pedagogické centrum při Mateřské a základní škole internátní pro žáky s vadami řeči 1996 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1998 Legislativní dokumenty Ano
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Úrazy a násilí u středoškolské a učňovské mládeže Zvadová, Z., Pelech, L. 1998 Článek v periodikách Ne
Problémové děti?: co bychom měli vědět o LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1998 Článek v periodikách Ne
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Skrytý význam nemoci : naučte se rozumět řeči vlastního těla Tepperwein, Kurt 1999 Monografie a sborník Ne
Výuka znakové řeči u žáků Fenclová, Jana, Potměšil, Miloň 1999 Článek v periodikách Ne
Veselá komunikace ve znakové řeči? Holzinger, Daniel, Bortsch, Erich 1999 Článek v periodikách Ne
Poradenské a vzdělávací služby pro rodiny sluchově postižených dětí v ČR [rukopis] Vlčková, Mária 2000 Diplomová práce Ne
Než půjdeme do školy : základy české znakové řeči pro děti předškolního věku. společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele Růžičková, Marie 2000 Monografie a sborník Ne
Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí Klenková, Jiřina 2000 Monografie a sborník Ne
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat ... Vandasová, Jaroslava, Mišutková, Renata 2001 Monografie a sborník Ne
Vývoj řeči kojenců v kolektivních zařízeních Kolečkářová, Linda 2001 Diplomová práce Ano
Jak žít s dětmi s LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2001 Článek v periodikách Ne
Altruistically inclined? : the behavioral sciences, evolutionary theory, and the origins of reciprocity Field, Alexander J. 2001 Monografie a sborník Ne
Učíme se správně mluvit : logopedické hry a hrátky Beranová, Zuzana 2002 Monografie a sborník Ne
Psychoterapeuti - nadáni nebo prokleti sebereflexí? : (reflexe nad knihou rozhovorů s osmi významnými českými psychoterapeuty, jež má být hlavně doporučením, proč si ji přečíst) Vybíral, Zbyněk 2002 Článek v periodikách Ne
50 let školy pro děti s vadami řeči : 1951-2001 : sborník přednášek z logopedické konference konané dne 11. října 2001 v Olomouci Marek, Lubor 2002 Monografie a sborník Ne
Cvičné texty pro logopedii Treuová, Hana, Linhartová, Ludmila 2002 Monografie a sborník Ne
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Lechta, Viktor, Mikulajová, Marína, Kerekrétiová, Aurélia, Nádvorníková, Viera, Cséfalvay, Zsolt, Pečeňák, Ján, Tarkowski, Zbygniev, Matějček, Zdeněk, 2003 Monografie a sborník Ne
Vývojová fonologická porucha Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Poruchy verbální komunikace a foniatrie Lejska, Mojmír 2003 Monografie a sborník Ne
Vývojová verbální dyspraxie Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Počáteční vyučování hry na klavír u dětí předškolního věku a u handicapovaných žáků Kohoutová, Barbora 2003 Článek v periodikách Ne
Diagnostika předškoláka : správný vývoj řeči dítěte Klenková, Jiřina, Kolbábková, Helena 2003 Monografie a sborník Ne
Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie : (manuál) Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena 2003 Monografie a sborník Ne
Předškolní dítě a jeho svět Šulová, Lenka, Zauche-Gaudron, Chantal 2003 Monografie a sborník Ne
Paměť dětí na traumatické zážitky Klimeš, Jeroným 2004 Článek v periodikách Ano
Logopedické vady - MUDr. Tomáš Kumšta a Jan Vyčítal Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Vývojová dysfázie Péčová, Martina 2004 Článek v periodikách Ne
Hrajeme si s řečí - aby moje dítě správně mluvilo : logopedie pro děti od 4 do 7 let Pávková, Bohdana 2004 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS